Co z PTTK?

W notach encyklopedycznych, nawet tych współczesnych – internetowych, znajdujemy raczej suche informacje na temat PTTK, które jeszcze całkiem niedawno trzęsło polską turystyką. Wiemy, że pod obecną nazwą powstało w 1950 roku w efekcie połączenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Do końca poprzedniego tysiąclecia PTTK miało duży wpływ na turystykę zarówno animatorski, jak i pod względem tworzenia infrastruktury turystycznej, w tym bazy noclegowej i otoczenia szlaków turystycznych. PTTK ustalało rodzaj oznakowań, PTTK wytyczało szlaki. Popularnością cieszyły się konkursy krasomówcze organizowane przez Towarzystwo.

Stan obecny

PTTK ma co prawda nadal niemałą liczbę członków, bowiem jak podaje Wikipedia jest ich 61 tysięcy. Niestety są to w większości osoby, które członkami tej organizacji zostały już dawno, natomiast trudniej jest ze zdobywaniem młodego narybku. Organizacja posiada nadal bazę noclegową, czyli ponad 20 tysięcy miejsc w różnych kampingach, zajazdach i schroniskach.

Cześć przystani żeglarskich również jest w dyspozycji PTTK. Niestety jeśli się przyjrzymy tej bazie to w dużej mierze, jeśli chodzi o architekturę i estetykę tkwi ona nadal mocno w głębokiej komunie, czego przykładem może być choćby ośrodek żeglarski nad jeziorem Wigry.

Trudno zatem jest powiedzieć o PTTK jako organizacji rozwojowej, tym bardziej że jej wpływy na procedury związane z ustaleniem szlaków turystycznych właściwie są już mało znaczące.

Daje się zauważyć trend polegający na przechwytywaniu przez lokalnych działaczy infrastruktury PTTK i jej unowocześnianie. Źródłem dochodów okazała się obsługa spływów kajakowych.

Deregulacja jedną z przyczyn zmian

Przed laty od PTTK wiele zależało kto będzie miał uprawnienia przewodnika turystycznego i zdobycie takich uprawnień wymagało niemałej wiedzy oraz pracy. Od kilku lat zawody – przewodnika turystycznego i turystycznego pilota poddane zostały deregulacji. Dziś każdy może być przewodnikiem turystycznym – jeśli w tej dziedzinie nie będzie się sprawdzał to wolny rynek wyeliminuje.

Również w dużej mierze w wielu atrakcyjnych miejscach traci rację bytu fizyczne wytyczanie szlaków – również i w tej dziedzinie zaczyna dominować elektronika i aplikacje nie tylko z mapami przebiegów tras ale również z obszerną informacją połączoną nierzadko z wizualizacjami.

***

Wydaje się że PTTK podobnie jak inne polskie organizacje, które w poprzednim systemie funkcjonowały z tak zwaną czapą w obecnej formule straciło rację bytu.

fot. Pixabay.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *